Spotkanie

Pomnikomania bez końca (Kornelia Sobczak, Agnieszka Tarasiuk, Łukasz Zaremba)

2021.15.03
pon..
19:00

W ciągu ostatniej dekady z pozoru przestarzałe medium pomnika w wielu miejscach świata staje się katalizatorem działań politycznych o różnych wektorach: od skrajnie konserwatywnych po rewolucyjne. Również w Polsce fali odgórnego ikonoklazmu dekomunizacyjnego, towarzyszy przeświadczenie aktywistek i aktywistów o możliwości wyzyskania pomników w różnorodnych działaniach emancypacyjnych. Pomniki stają się przedmiotem debaty, ale też sceną gwarantującą słyszalność i szansą na pojawienie się w przestrzeni publicznej.
Podczas najbliższego spotkania skupimy się na wybranych najnowszych projektach i ostatnich realizacjach pomnikowych i quasi-pomnikowych w Polsce. Chcemy sprawdzić, jakie pomniki stawia się w latach, w których o pomnikach jest już głośno; w których każda kolejna interwencja monumentalna może stać się wydarzeniem i głosem w dyskusji o tym, co publiczne lub wspólne. Naszym celem nie będzie ocena estetyczna dzieł sztuki publicznej, ale rozpoznanie wizji przeszłości i projektu aktualnej sfery publicznej, którą kształtować mają najnowsze pomniki.
Rozmawiają: Kornelia Sobczak, Agnieszka Tarasiuk, Łukasz Zaremba
Kornelia Sobczak – asystentka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Obroniła rozprawę doktorską pt. Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Książka, lektura i legenda (1943-2014).
Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, kierująca Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, autorka wystawy „Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018” i wielu innych ekspozycji. W swojej pracy traktuje sztukę jako katalizator zmian społecznych.
Łukasz Zaremba – adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”.

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Kornelia Sobczak – asystentka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Obroniła rozprawę doktorską pt. Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Książka, lektura i legenda (1943-2014).
Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, kierująca Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, autorka wystawy „Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018” i wielu innych ekspozycji. W swojej pracy traktuje sztukę jako katalizator zmian społecznych.
Łukasz Zaremba – adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”.
RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej