Spotkanie

Pomnikomania bez końca (Kornelia Sobczak, Agnieszka Tarasiuk, Łukasz Zaremba)

2021.15.03
pon..
19:00

W ciągu ostatniej dekady z pozoru przestarzałe medium pomnika w wielu miejscach świata staje się katalizatorem działań politycznych o różnych wektorach: od skrajnie konserwatywnych po rewolucyjne. Również w Polsce fali odgórnego ikonoklazmu dekomunizacyjnego, towarzyszy przeświadczenie aktywistek i aktywistów o możliwości wyzyskania pomników w różnorodnych działaniach emancypacyjnych. Pomniki stają się przedmiotem debaty, ale też sceną gwarantującą słyszalność i szansą na pojawienie się w przestrzeni publicznej.
Podczas najbliższego spotkania skupimy się na wybranych najnowszych projektach i ostatnich realizacjach pomnikowych i quasi-pomnikowych w Polsce. Chcemy sprawdzić, jakie pomniki stawia się w latach, w których o pomnikach jest już głośno; w których każda kolejna interwencja monumentalna może stać się wydarzeniem i głosem w dyskusji o tym, co publiczne lub wspólne. Naszym celem nie będzie ocena estetyczna dzieł sztuki publicznej, ale rozpoznanie wizji przeszłości i projektu aktualnej sfery publicznej, którą kształtować mają najnowsze pomniki.
Rozmawiają: Kornelia Sobczak, Agnieszka Tarasiuk, Łukasz Zaremba
Kornelia Sobczak – asystentka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Obroniła rozprawę doktorską pt. Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Książka, lektura i legenda (1943-2014).
Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, kierująca Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, autorka wystawy „Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018” i wielu innych ekspozycji. W swojej pracy traktuje sztukę jako katalizator zmian społecznych.
Łukasz Zaremba – adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”.

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Kornelia Sobczak – asystentka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Obroniła rozprawę doktorską pt. Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Książka, lektura i legenda (1943-2014).
Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, kierująca Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, autorka wystawy „Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018” i wielu innych ekspozycji. W swojej pracy traktuje sztukę jako katalizator zmian społecznych.
Łukasz Zaremba – adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”.
PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Dowiedz się więcej