Spotkanie, warsztat, wystawa

Neuroodmiennx – Osoby przede wszystkim! 1/3

2024.21.06
pt..
18:00

3-dniowe wydarzenie w przestrzeni Krytyki Politycznej Jasna 10,  będzie okazją do zapoznania się z neuroodmienną perspektywą osób, zawodowo współtworzących warszawską kulturę i sztukę.

Osoby w spektrum ADHD, autyzmu, z dysleksją, dysortografią itd. stanowią około 15-20% społeczeństwa. Powszechne prawo neuromniejszości, w związku z rozwojem badań naukowych oraz akceptacją społeczną, stało się faktem. Dotąd byxśmy definiowanx przez deficytowość, której nie wybieraxśmy, umiejętność poruszania się w normatywnym społeczeństwie oraz naszą produktywność – teraz chcemy głośno mówić o naszych potrzebach. Kultura i sztuka są neurodmiennx!

Od końca marca do czerwca 2024 roku, w ramach projektu stypendialnego m.st Warszawy, zawiązała się grupa warsztatowo-dyskusyjna Neuroodmiennx, poprowadzona przez artystę wizualnego Mateusza Kowalczyka. Tematem spotkań były zagadnienia związane m.in. z pracą w sektorze kultury, relacjami zawodowymi, aktualną kondycją oraz potrzebami osób artystycznych, a także dostępnością i inkluzywnością języka. Spotkania mogły odbywać się dzięki uprzejmości i gościnności Krytyki Politycznej – gdzie odbędzie się publiczne spotkanie podsumowujące proces grupy. Jaką rolę mogą pełnić w przyszłości tego rodzaju grupy w kontekście komunikowania potrzeb osób neuroróżnorodnych w obszarze zawodowym związanym z kulturą i sztuką? Czy podczas spotkań udało się odpowiedzieć na postawione pytania, czy pojawiło się ich znacznie więcej?

21-22-23 czerwca, ul. Jasna 10, Krytyka Polityczna w Warszawie, wstęp bezpłatny

Harmonogram wydarzeń:

21 czerwca, 18:00-19:45 – Otwarcie wystawy Mateusza Kowalczyka, towarzyszącej projektowi
22 czerwca, 12:00-16:30 – Neuroodmienx czy Neuroróżnorodnx? Wspólna dyskusja oraz prezentacja drukowanego w formie zinu manifestu neuroróżnorodnego grupy Neuroodmiennx, zawierającego zapis procesu grupy warsztatowo-dyskusyjnej
+ oprowadzanie po wystawie + poczęstunek
23 czerwca, 12:00-16:30 – ambient dla neuronów, elektroniczny live act Mateusza Kowalczyka, podczas którego będzie można się rozluźnić w dowolnej pozycji + oprowadzanie po wystawie

O osobie prowadzącej
Mateusz Kowalczyk
Artysta wizualny, performer. Jego aktywność artystyczna w znacznym stopniu składa się z działań kolektywnych, związanych ze sztuką zaangażowaną społecznie. Jego poglądy manifestują się poprzez udział w wystawach i akcjach wspierających idee demokratyczne, antyfaszystowskie i wspólnotowe. W ostatnich latach eksplorował rytualność w ujęciu performatywnym oraz partycypacyjnym, tworząc zbiorowe doświadczenia. Artysta rozwija artystyczne możliwości nowych technologii do tworzenia narracyjnych doświadczeń, takich jak wideo 360, VR i fotogrametria. Od 3 lat współpracuje z centrum kultury w Warszawie, wspierając pierwsze tego rodzaju laboratorium XR (Rozszerzonej Rzeczywistości) w Polsce, skupiając się na pracy z lokalnością i historiami. Od 8 lat aktywnie wspiera działania postartystyczne, biorąc udział w Konsorcjum Praktyk Postartystycznych oraz Biurze Usług Postartystycznych. Obecnie kontynuuje obszar swojej praktyki, koncentrując się na tematach uzdrawiania oraz liminalności.

Projekt jest realizowany w ramach stypendium artystycznego m.st Warszawy

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej