Projekt artystyczny / badawczy, warsztat

Ćwiczenia z inwentaryzacji roślin na Zakolu Wawerskim

2024.19.05
niedz..
10:00

ZAPISY poprzez email [email protected] – w temacie maila prosimy o wpisanie 'Ćwiczenia z inwentaryzacji roślin’.
Istnieje limit miejsc!

❊ Spotykamy się w niedzielę 19 maja o godzinie 10.00 na Zakolu. Korzystając z narzędzi inwentaryzacji fitosocjologicznej, jak również z subiektywnych, opartych na doznaniu zmysłowym metodach zapisu i archiwizacji, będziemy wspólnie mapować szatę roślinną północnej części Zakola Wawerskiego. Skupimy się na różnorodności siedlisk, na budujących się w nich relacjach międzygatunkowych a także na wpływ historii Zakola na ich charakter. Bardziej niż nazw samych gatunków będziemy uczyć się patrzenia – obserwowania roślin, kierowania uwagi na ich fizjonomię, rozpoznawania cech które mogą nam o nich wiele powiedzieć. Opowieść o roślinnych siedliskach przeplatana będzie ćwiczeniami obserwacyjnymi oraz praktyką somatyczną, mającą na celu osadzenie w przestrzeni Zakola, dostrojenie naszych ciał i wyczulenie zmysłów.

Spacer poprowadzi botaniczka Paulina Dzierża we współpracy z artystką Olgą Roszkowską.

❊ Prosimy o zabranie ze sobą kaloszy (ew.butów górskich), małego prowiantu, wody, naładowanego telefonu, na którym będziemy korzystać z mapy, przyborów do pisania, ew. notatnika. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przesłane mailowo zapisanym osobom.

❊ ❊ ❊
Inwentaryzacja przyrodnicza i społeczna inwentaryzacja:
Wychodząc od tradycyjnej formuły eksperckiej inwentaryzacji gatunków lokalnych, chcemy poszerzyć to podejście i zaproponować również inne metody na to działanie. Naszym celem jest włączenie metod somatycznych i zaangażowanie naszych ciał w eksperymentalny proces inwentaryzacji, aby stworzyć środowisko sprzyjające wymianie wiedzy eksperckiej i nieeksperckiej. Chcemy by wyzwanie inwentaryzacyjne stało się pretekstem do lepszego poznawania tego cennego miejskiego mokradła i nawiązywania z nim trwałej relacji, stąd pomysł na zainicjowanie oddolnej, społecznej inwentaryzacji przyrodniczej, która może wydarzać się podczas samodzielnych spacerów. Z naszej strony zapraszamy na rozmowy i spacery, podczas których zapoznamy się z narzędziami służącymi do tego typu obserwacji, a także na spacery-warsztaty proponujące ucieleśnione podejście do inwentaryzacji.

❊ ❊ ❊
ZAKOLE to projekt zakorzeniony na warszawskim mokradle. Zakole Wawerskie obejmuje zarówno malownicze, w większości niedostępne bagno, jak i rozległe łąki. Stopniowo poznając to miejsce wraz z jego różnorodnymi mieszkańcami i bywalcami mapujemy jego znaczenia. Współdziałając z nimi oraz z innymi osobami z pola nauk przyrodniczych, sztuki, filozofii, aktywizmu czy administracji, szukamy sposobów prezentowania opowieści o tego rodzaju przestrzeniach i ekosystemach, a także wsłuchiwania się w głosy współtworzących je istot. Zależy nam na podkreśleniu wagi istnienia podobnych miejsc w miastach, przede wszystkim ze względów przyrodniczych i klimatycznych, zwracając przy tym uwagę na złożoność relacji w jego ramach. Jako że większość terenu Zakola Wawerskiego znajduje się na prywatnych działkach, apelujemy do miasta o wykup tych gruntów, by można było skutecznie chronić to wyjątkowe miejsce i wziąć odpowiedzialność za naszą wspólną wielogatunkową przyszłość.
www.zakole.pl

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej