wizja igora

W warunkach podwyższonej temperatury społecznej, rynkowego dogmatyzmu, arogancji autorytarnej władzy, potrzebujemy miejsc, gdzie możliwe jest pielęgnowanie różnic i solidarności, empatii i troski o słabszych, miejsc ocalania postępowych wartości, ich wzmacniania i rozwijania; potrzebujemy bezpiecznych przestrzeni wymiany praktyk i wiedzy, współpracy dającej siłę do mierzenia się z trudami walki o społeczną sprawiedliwość i równość; potrzebujemy miejsc wspólnych aktywizmu, kultury, edukacji, polityki, bo ich zespolenie przybliża nas do świata, w którym chcemy żyć.

W Świetlicy przy Jasnej 10 spotykają się osoby, kolektywy i organizacje, których działania, postulaty, postawy oraz metody prowadzą do odnowy społecznej i politycznej. Wspólnie wyobrażamy sobie, opisujemy, negocjujemy, wywalczamy i pielęgnujemy świat, którym rządzą nie wyzysk, przemoc i krzywda, lecz solidarność, współpraca i troska. Myśleniu w kategoriach “ja, moje” przeciwstawiamy odczuwanie w kategoriach “my, nasze”. My – to planeta, nasze – to trwanie.

Prowadzimy działania artystyczne, aktywistyczne, edukacyjne, społeczne, badawcze, rzecznicze i polityczne. Eksperymentujemy, sprawdzamy, co działa. Wysłuchujemy się nawzajem, naradzamy, uczymy od siebie. Dzielimy się zadaniami, wyzwaniami i zasobami. Wspieramy się, podtrzymujemy, stajemy murem.

Chcemy być instytucją społeczną, wyczuloną na ruchy oddolne, autonomiczną w stosunku do władzy; instytucją demokratyczną, współkreowaną w partnerstwach, współzarządzaną przez zespół, współpracującą z odbiorczyniami; instytucją feministyczną, dowartościowującą niewidzialną pracę podtrzymywania i rozwijania życia zbiorowego – troskę, opiekuńczość, solidarność; instytucją ekologiczną, dbającą o środowisko naturalne i dobra wspólne; instytucją transdyscyplinarną, splatającą aktywizm, sztukę, politykę, edukację i produkcję wiedzy w dążeniu do ukształtowania świata w oparciu o sprawiedliwość i równość. Chcemy być miejscem, gdzie nowatorstwo instytucjonalne, społeczne i artystyczne wyradza się poprzez ożywiony dialog z tradycją zaangażowania w duchu postępowym i w nieustającym przepływie z otaczającym światem.

Stale nasłuchujemy nowych głosów, wypatrujemy nowych obrazów, wyczekujemy nowych obecności. Jeśli czujesz, że to o Tobie – chodź do nas, chodź z nami – to o nas.

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Dowiedz się więcej