wizja igora

W warunkach podwyższonej temperatury społecznej, rynkowego dogmatyzmu, arogancji autorytarnej władzy, potrzebujemy miejsc, gdzie możliwe jest pielęgnowanie różnic i solidarności, empatii i troski o słabszych, miejsc ocalania postępowych wartości, ich wzmacniania i rozwijania; potrzebujemy bezpiecznych przestrzeni wymiany praktyk i wiedzy, współpracy dającej siłę do mierzenia się z trudami walki o społeczną sprawiedliwość i równość; potrzebujemy miejsc wspólnych aktywizmu, kultury, edukacji, polityki, bo ich zespolenie przybliża nas do świata, w którym chcemy żyć.

W Świetlicy przy Jasnej 10 spotykają się osoby, kolektywy i organizacje, których działania, postulaty, postawy oraz metody prowadzą do odnowy społecznej i politycznej. Wspólnie wyobrażamy sobie, opisujemy, negocjujemy, wywalczamy i pielęgnujemy świat, którym rządzą nie wyzysk, przemoc i krzywda, lecz solidarność, współpraca i troska. Myśleniu w kategoriach “ja, moje” przeciwstawiamy odczuwanie w kategoriach “my, nasze”. My – to planeta, nasze – to trwanie.

Prowadzimy działania artystyczne, aktywistyczne, edukacyjne, społeczne, badawcze, rzecznicze i polityczne. Eksperymentujemy, sprawdzamy, co działa. Wysłuchujemy się nawzajem, naradzamy, uczymy od siebie. Dzielimy się zadaniami, wyzwaniami i zasobami. Wspieramy się, podtrzymujemy, stajemy murem.

Chcemy być instytucją społeczną, wyczuloną na ruchy oddolne, autonomiczną w stosunku do władzy; instytucją demokratyczną, współkreowaną w partnerstwach, współzarządzaną przez zespół, współpracującą z odbiorczyniami; instytucją feministyczną, dowartościowującą niewidzialną pracę podtrzymywania i rozwijania życia zbiorowego – troskę, opiekuńczość, solidarność; instytucją ekologiczną, dbającą o środowisko naturalne i dobra wspólne; instytucją transdyscyplinarną, splatającą aktywizm, sztukę, politykę, edukację i produkcję wiedzy w dążeniu do ukształtowania świata w oparciu o sprawiedliwość i równość. Chcemy być miejscem, gdzie nowatorstwo instytucjonalne, społeczne i artystyczne wyradza się poprzez ożywiony dialog z tradycją zaangażowania w duchu postępowym i w nieustającym przepływie z otaczającym światem.

Stale nasłuchujemy nowych głosów, wypatrujemy nowych obrazów, wyczekujemy nowych obecności. Jeśli czujesz, że to o Tobie – chodź do nas, chodź z nami – to o nas.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej