organizacje partnerskie

Fundacja Automatophone

Fundację Automatophone prowadzą doświadczeni kuratorzy, animatorzy i producenci: Michał Mendyk i Kasia Świętochowska. Nasze działania zorientowane są na redefiniowanie muzyki oraz procesów słuchania we współczesnym kontekście społeczno-technologicznym. Zajmują nas poszukiwania w sferze nowych mediów (projekty technologiczne realizowane dla NOSPR); inicjatywy współtworzone z grupami mniejszościowymi („Opera dla Głuchych” w Teatrze STUDIO czy eksperymentalno-ludowy Radical Polish Ansambl); interesuje nas także historia sound artu, muzyki eksperymentalnej oraz mediów dźwiękowych. Opublikowaliśmy dwie popularnonaukowe książki o Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia („Czarny pokój i inne pokoje” oraz „Patkowski. Ambasador muzyki z marsa”), a także kilkanaście wydawnictw fonograficznych z muzyką współczesną.

Strona: https://www.automatophone.pl/

Fundacja Kaleckiego

Fundacja prowadzi działalność badawczą i edukacyjną skierowaną do środowisk akademickich, eksperckich i dziennikarskich oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami państwa i gospodarki. Celem działania Fundacji jest wspieranie dyskusji publicznej poprzez tworzenie propozycji polityk publicznych wspierających zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny, zmniejszanie nierówności społecznoekonomicznych, poprawę jakości usług publicznych i instytucji rynku pracy czy ochronę klimatu. Od 2014 r.  realizowała projekty dotyczące kwestii związanych z polityką społeczną i gospodarczą oraz edukacją ekonomiczną. W ramach  działalności statutowej jej eksperci opublikowali kilkaset artykułów naukowych, tekstów prasowych, ekspertyz i raportów badawczych m.in. w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Bank Polski czy Institute for New Economic Thinking.

Strona: http://kalecki.org

Kem

Kem to feministyczno-queerowa grupa zorientowana na nowe metody i strategie kulturotwórcze. Kem tworzy i wspiera kontekst dla krytycznego dialogu wokół choreografii i performansu, eksperymentując z formatami wydarzeń takimi jak warsztaty, rezydencje, imprezy, performansy, pokazy prac w procesie. Kem jest środowiskiem powstającym w procesie współpracy i zaangażowania wokół polityki cielesności, afektu i podmiotowości, w relacji do kolektywności.

Strona: http://kemwarsaw.com/

 

Strefa WolnoSłowa

Od ośmiu lat tworzy spektakle, których bezpośrednimi twórcami i twórczyniami są osoby o różnym pochodzeniu kulturowym, z rozmaitych grup społecznych i w różnym wieku. Spektakle Strefy powstają jako rezultaty wspólnej wielomiesięcznej pracy grup warsztatowych – wszyscy uczestnicy i uczestniczki zaangażowani są w tworzenie rezultatu działań, pisząc, improwizując, komponując muzykę. Przedstawienia angażują tym samym każdorazowo około 50–60 twórców i twórczyń z różnych krajów. Przedstawienia Strefy pokazywane były zarówno m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Ostrołęce, Berlinie, Bolonii, Paryżu, warsztaty z pogranicza teatru i reportażu prowadziliśmy też m.in. w Iranie, Palestynie, Urugwaju. Strefa WolnoSłowa od początku swojego działania współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi, realizując projekty nastawione na włączanie w aktywne działania twórcze migrantów, migrantek i uchodźców i uchodźczyń, na edukację wielokulturową, odkrywanie i opowiadanie historii uchodźczych czy pogłębianie, poprzez działania artystyczne, świadomości społecznej dotyczącej fenomenu migracji i uchodźstwa. Od 2015, razem z Teatrem Powszechnym, prowadzimy Stół Powszechny, który jest przestrzenią warsztatów artystycznych, projektów kulturalno-społecznych oraz licznych wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności: debat, spotkań, projekcji filmów, dyskusji, warsztatów.

Strona: http://strefawolnoslowa.pl/

Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Fundacja zajmuje się działalnością badawczą, artystyczną, edukacyjną i popularyzacyjną w dziedzinie kultury wizualnej. Wydaje pismo „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” (pismowidok.org). Podejmujemy w nim refleksję jednocześnie nad tym, jak widzenie problematyzowane jest we współczesnej teorii i badaniach humanistycznych, jak i nad tym, jak aktualizowane jest w różnego rodzaju praktykach, zarówno codziennych, jak i artystycznych, w różnych kontekstach kulturowych. Pisząc o obrazach, pamiętamy, że ich sensy dopełniają lub podkreślają zwykle słowa, że słowa i obrazy przeglądają się w sobie, a także o tym, że literatura i słowo pisane nie tylko służą refleksji o widzeniu, ale same są jego ekspresją i zapisem, a kategoria spojrzenia jest podstawowa dla struktury także literackiej narracji. Mamy za sobą studia w dziedzinie filologii polskiej, kulturoznawstwa, filozofii, historii sztuki, a także studia artystyczne. Jako przestrzeń uzgodnienia – czy raczej uzgadniania – stanowisk wskazujemy „kulturę wizualną”. Pojęcie to rozumiane jest przez nas po pierwsze w ujęciu antropologicznym, po drugie – takim, które nie tyle uprzywilejowuje wzrok, ile wybiera perspektywę wizualności jako istotną i inspirującą. Nie ma bowiem, jak sądzimy, żadnego punktu, z którego roztacza się panorama jakiejś całości kulturowej – widok zawsze wynika z patrzenia pod kątem.

Redakcję tworzą: Katarzyna Bojarska, Paweł Mościcki, Krzysztof Pijarski, Dorota Sosnowska, Magda Szcześniak, Krzysztof Świrek, Łukasz Zaremba, Agata Zborowska.

strona: https://www.pismowidok.org/

 

 

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej