DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Potrzeby związane z dostępnością konkretnych wydarzeń w Jasnej 10: Społecznej Instytucji Kultury Krytyki Politycznej prosimy zgłoś:
poprzez:

Prosimy o kontakt minimum 5 dni roboczych przed wydarzeniem.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się i wózków ze względu na ciężkie drzwi i schody prowadzące do windy. Nasz lokal jest na pierwszym piętrze. Jeśli chcesz wziąć udział w naszym wydarzeniu, a jest to dla ciebie przeszkodą, skontaktuj się z nami. Postaramy się zapewnić schodołaz lub umożliwić dostęp alternatywny online. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz minimum 5 dni roboczych przed wydarzeniem.

W samym lokalu Jasnej 10 nie ma barier architektonicznych. Trwają prace nad dostosowaniem toalety do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

By dotrzeć do lokalu, wejdź w bramę przy ul. Jasnej 10, zadzwoń pod numer 3 domofonem przy drugich drzwiach po prawej stronie i wejdź po schodach lub wjedź windą (szerokość 60 cm) na pierwsze piętro. Do windy i dalszej części klatki schodowej prowadzi kilka stopni i drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe. Drzwi do lokalu znajdują się po lewej stronie od schodów i wyjścia z windy.

JAK DO NAS DOTRZEĆ

Rowerem
W podwórku kamienicy są stojaki na rowery.

Samochodem
Przy ul. Henryka Sienkiewicza 2, w odległości 35 metrów od wejścia do budynku, są miejsca parkingowe, w tym dwa dla pojazdów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komunikacja publiczna
I i II linią metra: stacja Świętokrzyska (kieruj się do wyjścia Jasna), winda jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Następnie 300 m prosto ul. Świętokrzyską i w prawo ul. Jasną.

Bus:
107, 128, 171, 175, 520 — przystanek Metro Świętokrzyska 02. Następnie 240 m ul. Stanisława Moniuszki i ul. Jasną.
178, 517, 218 — przystanek Metro Świętokrzyska 03. Następnie 450 m ul. Świętokrzyską i ul. Jasną.
178, 518 — przystanek Metro Świętokrzyska 04. Następnie 450 m ul. Świętokrzyską i ul. Jasną.

oraz tramwajami:
4, 15, 35, 78 — przystanek Metro Świętokrzyska (05, 06). Następnie 400 m ul. Marszałkowską, ul. Świętokrzyską i ul. Jasną.

UŁATWIENIA

Asysta
W Jasnej 10: Społecznej Instytucji Kultury Krytyki Politycznej wszystkie osoby przeszkoliły się, by móc Cię wesprzeć. Jeśli będziesz potrzebować czegokolwiek podczas wydarzenia u nas w siedzibie, zgłoś to osobie, która będzie pracować wtedy na recepcji.

Polski język migowy (PJM)
Zachęcamy do kontaktu w PJM. Wyślij mail na adres: [email protected] i umów się na wideorozmowę. Część programu tłumaczymy na PJM. W odpowiedzi na zgłoszenie możemy postarać się o to również dla innych wydarzeń.

Pętla indukcyjna 
Podczas wydarzeń zawsze mamy zainstalowaną pętlę indukcyjną. Będzie działać niezależnie od tego, gdzie usiądziesz.

Neuroróżnorodność 
Na recepcji mamy nauszniki wygłuszające. Jeśli spodziewasz się, że będziesz chcieć z nich skorzystać, prosimy o kontakt minimum 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Chcemy mieć pewność, że będziemy w stanie zapewnić odpowiednią liczbę nauszników.

Meble
Miejsca do siedzenia dla publiczności kompletujemy z krzeseł i kanap. Siedziska krzeseł mają 34 cm, 48 cm, a kanap 110 cm.

Pies asystujący
Lokal jest otwarty dla osób z psem asystującym.

Toaleta 
W toalecie znajduje się Różowa Skrzyneczka z produktami menstruacyjnymi, przewijak oraz schodki do toalety i nakładka na toaletę ułatwiająca siadanie i wstawanie. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dostępność cyfrowa
Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej w Warszawie ma stronę internetową dostosowaną do czytników elektronicznych, duży kontrast, spełnia standardy dostępności cyfrowej WCAG 2.1 (audyt z 2022 r.). Oświadczenie dotyczy strony internetowej https://warszawa.krytykapolityczna.pl/.

Stosujemy też dostępne formy rekrutacji na wydarzenia: telefonicznie lub poprzez formularz rekrutacyjny. Przy rekrutacji uczestniczki i uczestnicy wydarzeń mogą zgłosić swoje potrzeby związane z dostępnością.

Inne informacje i oświadczenia
Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej w Warszawie oświadcza, że aktualnie realizuje projekt dostosowania toalety w lokalu do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, umieszczeniem znaczników Totupoint na drodze do budynku i klatce schodowej oraz sporządzeniem planu tyflograficznego dla lokalu.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Twoje uwagi i wnioski przyjmuje: Kornelia Kiszewska
E-mail: [email protected]
Telefon: (+48) 22 505 66 90
Telefon komórkowy: 662 589 100 – możliwość kontaktu sms, możliwość umówienia się na wideorozmowę w PJM

Masz prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • Twoje dane kontaktowe,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Odpowiemy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, zrobimy to najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jasna 10: Społeczna instytucja Kultury Krytyki Politycznej w Warszawie nie posiada aplikacji mobilnych.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie przez nas terminów lub odmowę możesz złożyć skargę do organu nadzorującego:

Organ nadzorujący: Magdalena Malińska

E-mail: [email protected]

Telefon:  (+48) 22 505 66 90

Jasna 10. Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej
ul. Jasna 10 lok. 3
00-013 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej