PROGRAM OPORU ogłoszenie wyników

Drogie Twórczynie, Drodzy Twórcy,
Szanowni Artyści, Szanowne Artystki,

Spośród nadesłanym przez Was zgłoszeń mogliśmy wybrać tylko trzy, co stanowiło duże wyzwanie. Wynikało to z bardzo wysokiego poziomu Waszych propozycji. Każda i każdy z nas – członków i członkiń Komisji – mógłby ułożyć trochę inną listę Laureatek i Laureatów. Oznacza to, że poza nagrodzoną trójką znajdują się liczne projekty ważne, ciekawe, zasługujące na uznanie. Za to Wam dziękujemy i tego Wam gratulujemy.
Mamy wrażenie, że wyłonione w drodze długich godzin obrad projekty dość dobrze ilustrują różnorodne kierunki i obszary, jakich dotykały Wasze wnioski. Jednak pomimo wyraźniej różnorodności Waszych zgłoszeń, dało się w nich dostrzec też pewien wspólny mianownik. Jest nim jest Wasza wrażliwość. Wasza umiejętność fascynującego opowiadania o rzeczach ważnych. Także za to dziękujemy i także tego gratulujemy.

Z wyrazami uznania,
Ola Knychalska (Kem), Iwo Maciak (Krytyka Polityczna), Agnieszka Różyńska (Strefa WolnoSłowa), Dorota Sosnowska (Widok), Kasia Świętochowska (Fundacja Automatophone), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna)

LAUREATKI i LAUREACI
tytuł: Infrastruktury Oporu

grupa: Nerdka
debiut

opis i uzasadnienie:
Stworzenie interaktywnej mapy – archiwum dokumentującego narzędzia oraz metody wspierające samoorganizację w dobie kryzysu humanitarnego związanego z rosyjską agresją na Ukrainę. Projekt niesłychanie mądrze łączący dwie perspektywy czasowe – tę doraźną i tę szerszą, inteligentnie uciekający przed pułapką łatwej dezaktualizacji wynikającej z trudnej do przewidzenia przyszłości. Propozycja grupy Nerdka jest też w intrygujący sposób interdyscyplinarna – łączy wyraźnie przemyślane i teoretycznie dopracowane elementy technologiczne z wymiarem artystycznym. W ważnej sprawie.

tytuł: Zachęta bis

grupa: przybyszki

opis i uzasadnienie:
Pomysł uderzająco trafny. Ujmujący jednocześnie swoją prostotą jak i dopracowaniem. Grupa „przybyszki” stawia sobie za cel stworzenie instytucji-sobowtóra Zachęty. Osoby związane z różnymi dziedzinami sztuki chcą wypracować alternatywę, zapewnić przetrwanie i kontynuację misji jednej z najważniejszych polskich instytucji kultury, która w tej chwili zdaje się od swojej misji „popularyzacji sztuki współczesnej jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego” odchodzić. Warto zaznaczyć, że propozycja grupy „przybyszki” jest w swojej istocie oporem wyraźnie twórczym – proponuje niezwykle oryginalne i nowatorskie formy tak artystyczne, jak i nawiązywania relacji między publicznością a artystkami i artystami.

tytuł: Pieprzę to

grupa: Dochodzę

opis i uzasadnienie:

Wyrafinowana gra z tradycją sztuki performance, współczesnego tańca a także awangardowej body art wchodząca w śmiałą relację z popkulturą i mainstreamowymi formami rozrywki. Odwołując się do rewolucyjnego potencjału cielesności i seksualności, grupa proponuje odbiorczyniom_com utwór wizualny oparty na eksplorowaniu ciała – a także konstelacji ciał jako źródła nienormatywnej przyjemności, ale także estetyki i poetyki. Odwołuje się przy tym do niewypowiedzianego czy też niewyeksponowanego jeszcze rozumienia wspólnoty jako intensywnego, nieoceniającego, troskliwego i celebrującego siebie nawzajem współbycia. Utwór „Pieprzę to” ma szansę zaistnieć jako ważna społecznie i artystycznie wypowiedź zdejmująca tabu z relacji seksualnych, bliskości i intymności. Jednocześnie zaprezentowana we wniosku dbałość o proces produkcji utworu i komfort osób performerskich każe widzieć w projekcie szansę na ustanowienie nowych i bardzo potrzebnych standardów w artystycznej pracy z ciałem, nagością i intymnością.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej