ZAKOLE O przyrodzie w mieście


ZAKOLE to projekt zakorzeniony na mokradle położonym nieopodal serca Warszawy. Zakole Wawerskie obejmuje zarówno malownicze, w większości niedostępne bagno, jak i rozległe łąki. Obszar ten zamieszkany jest przez różne istoty – bobry, ptaki, żaby, komary, olsy, trzciny i trawy, a także przez ludzi.

fot. Jakub Szafrański

ZAKOLE jest realizowane w ramach unijnego projektu MediaActivism prowadzonego w Polsce przez Krytykę Polityczną.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

Naszym celem jest poznanie Zakola Wawerskiego wraz z jego mieszkańcami i bywalcami, a także rozpoznanie i zmapowanie jego różnych znaczeń. W ramach ZAKOLA poszukujemy sposobów opowiadania i doświadczania tego typu terenów oraz przybliżania perspektywy współtworzących je istot. Zależy nam na podkreśleniu wagi istnienia podobnych miejsc w miastach, przede wszystkim ze względów przyrodniczych i klimatycznych, zwracając przy tym uwagę na złożoność relacji i interesów powiązanych z nimi aktorów.
By lepiej poznać Zakole Wawerskie, wypracowywałyśmy różne metody obserwacyjne, ułatwiające zbliżenie się do zakolskiego ekosystemu. Organizowałyśmy kameralne spotkania, będące pretekstem do wymiany doświadczeń, informacji i refleksji na temat Zakola oraz podobnych mu miejsc. Były one także okazją do zastanowienia się nad naszymi możliwościami zrozumienia innych organizmów i tworzonej przez nie sieci zależności. Odpowiedzi na to pytanie szukałyśmy też podczas eksperymentalnych spacerów z grupą artystów i biolożek, ćwicząc uważność i empatię wobec bytów nieludzkich.
Działania w ramach ZAKOLA są okazją do wytwarzania i wymieniania się różnymi rodzajami wiedzy – zarówno historycznej i naukowej, jak i osobistej, ucieleśnionej i opartej na doświadczeniu zmysłowym. Zbieramy również informacje na temat postępowań administracyjnych wobec Zakola Wawerskiego oraz potencjalnych scenariuszy na przyszłość tego obszaru, wciąż zadając sobie pytanie, jak myśleć o prawie do miasta włączając w nie więcej-niż-ludzi.

PARADA WIEJSKOŚCI

PARADA WIEJSKOŚCI

koncerty, parady, rozmowy, dyskusje, potańcówki. festiwal.
13 i 14 czerwca.
zapraszamy.

Dowiedz się więcej