Foer i Jamail: przeciw zmianom klimatu


Jako lektury na posiedzenie klubu czytelniczego zaproponowaliśmy po jednym rozdziale z książek Dahra Jamaila “Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu świadkiem katastrofy klimatycznej” oraz “Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu” Jonathana Safrana Foera. Na podstawie lektur starałyśmy się wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania: Jakimi narzędziami można walczyć z globalnym ociepleniem? Jakich regulacji prawnych potrzebujemy? Jak o nie walczyć?

Organizator/ka: Fundacja Kaleckiego

Spotkanie poprowadziła Aleksandra Wójtowicz z Fundacji Kaleckiego.

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
ENG | The Open Institute is a place of creative sensibilities and artivistic practices.

Dowiedz się więcej