UNBECOMING = UNDYING Czytanie na sześć głosów o życiu i umieraniu


Czytanie na sześć głosów o życiu i umieraniu podczas pandemii
Kem prezentuje nowy projekt Szymona AdamczakaRicharda Johna Jonesa; dwuczęściową podróż dźwiękową przez kluczowe teksty i wyznania świadków osobistych i kolektywnych doświadczeń związanych z pandemią HIV/AIDS. Pomiędzy podcastem, próbą, a dyskusją, Unbecoming = Undying dokumentuje spotkanie grupy znajomych wspólnie odczytujących teksty źródłowe i zastanawiających się nad ich dzisiejszym znaczeniem – afektywnym, osobistym i politycznym. Dobór materiału ma swoje źródło w badaniach nad gatunkiem literackim, jakim są dzienniki osób umierających na AIDS, i wsparty jest fragmentami zinów, książek artystycznych i katalogów. Praca redakcyjna rozpoczęła się już w kwarantannie i warunki pandemii znalazły swój wydźwięk w procesie produkcyjnym tak w praktyce, jak i w teorii.
Przez gest wspólnego czytania, Unbecoming = Undying odnosi się do szeregu aspektów dotyczących: samoorganizacji i mobilizacji osób nieheteronormatywnych, tworzenia więzi, intymnego doświadczenia choroby, systemowego wykluczenia, oraz tego, w jaki sposób ruch, migracja i upływ czasu kształtują nasze rozumienie tych wątków. Rozprzestrzenił się wirus – nie HIV, lecz wirus pisania i czytania na głos.

Organizator/ka: Kem

Lista poddziałań:

Kem prezentuje nowy projekt Szymona Adamczaka i Richarda Johna Jonesa; dwuczęściową podróż dźwiękową przez kluczowe teksty i wyznania świadków osobistych i kolektywnych doświadczeń związanych z pandemią HIV/AIDS.

We współpracy z: Kem

Więcej

Kem prezentuje nowy projekt Szymona Adamczaka i Richarda Johna Jonesa; dwuczęściową podróż dźwiękową przez kluczowe teksty i wyznania świadków osobistych i kolektywnych doświadczeń związanych z pandemią HIV/AIDS.

We współpracy z: Kem

Więcej

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej