UNBECOMING = UNDYING Czytanie na sześć głosów o życiu i umieraniu


Czytanie na sześć głosów o życiu i umieraniu podczas pandemii
Kem prezentuje nowy projekt Szymona AdamczakaRicharda Johna Jonesa; dwuczęściową podróż dźwiękową przez kluczowe teksty i wyznania świadków osobistych i kolektywnych doświadczeń związanych z pandemią HIV/AIDS. Pomiędzy podcastem, próbą, a dyskusją, Unbecoming = Undying dokumentuje spotkanie grupy znajomych wspólnie odczytujących teksty źródłowe i zastanawiających się nad ich dzisiejszym znaczeniem – afektywnym, osobistym i politycznym. Dobór materiału ma swoje źródło w badaniach nad gatunkiem literackim, jakim są dzienniki osób umierających na AIDS, i wsparty jest fragmentami zinów, książek artystycznych i katalogów. Praca redakcyjna rozpoczęła się już w kwarantannie i warunki pandemii znalazły swój wydźwięk w procesie produkcyjnym tak w praktyce, jak i w teorii.
Przez gest wspólnego czytania, Unbecoming = Undying odnosi się do szeregu aspektów dotyczących: samoorganizacji i mobilizacji osób nieheteronormatywnych, tworzenia więzi, intymnego doświadczenia choroby, systemowego wykluczenia, oraz tego, w jaki sposób ruch, migracja i upływ czasu kształtują nasze rozumienie tych wątków. Rozprzestrzenił się wirus – nie HIV, lecz wirus pisania i czytania na głos.

Organizator/ka: Kem

Lista poddziałań:

Kem prezentuje nowy projekt Szymona Adamczaka i Richarda Johna Jonesa; dwuczęściową podróż dźwiękową przez kluczowe teksty i wyznania świadków osobistych i kolektywnych doświadczeń związanych z pandemią HIV/AIDS.

We współpracy z: Kem

Więcej

Kem prezentuje nowy projekt Szymona Adamczaka i Richarda Johna Jonesa; dwuczęściową podróż dźwiękową przez kluczowe teksty i wyznania świadków osobistych i kolektywnych doświadczeń związanych z pandemią HIV/AIDS.

We współpracy z: Kem

Więcej

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej