Ciałostanowienie: wojna i feminizm


Wojna. Jest wróg, są bohaterowie, ojczyzny, których trzeba bronić, czyn, walka, mały powstaniec, kamienie na szaniec, karty rozdane, role podzielone, chłopak i dziewczyna, krwią i blizną, kochać szczerze. Wiemy co robić.
Systemowa edukacja pracowała od lat, żeby nie pytać, tylko wiedzieć. Mamy gotowe skrypty, zakorzenione, ugruntowane drogi, dodamy tylko trochę memów i filmików, uwspółcześnimy o nowe media i dyskurs gotowy.
A feminizm? Queer? Nasze tajne komplety na których rozmawiamy jak obalić patriarchat. Gdzie są nasze odpowiedzi? Są? Nie ma? Trzeba je wypracować?
Pomyślmy świat w którym, mimo wojen możemy mówić o feministycznej solidarności, gdzie nie państwa narodowe, a zjednoczona Pangea, gdzie za wojnę nie jest odpowiedzialna Rosjanka tylko turbopatriarchalny system spleciony z kapitalizmem.
Chodźcie, pomóżcie, porozmawiajmy.
W dyskusji wspierać nas będą Kornelia Sobczak , Olga Łaniewska (ona/jej) i Ola Knychalska (ona/jej)
Prowadzenie i moderacja: Elżbieta Zasińska (zaimki dowolne)

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

Kornelia Sobczak – doktor kulturoznawstwa. Obroniła doktorat na temat Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego, w Instytucie Kultury Polskiej prowadziła konwersatoria związane z tematyką wojenną: „Wojna i płeć”, „Miasto i wojna” oraz o powstaniu warszawskim i wrześniu 1939 roku. Pisuje do Dwutygodnika, jest w zespole redakcyjnym miesięcznika „Dialog”
Olga Łaniewska (ona/jej) – feministka, aktywistka oddolna, od 15 lat zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. Białoruska uchodźczyni polityczna. Działaczka antywojennego ruchu feministycznego. Autorka tekstów feministycznych na portalach rosyjskojęzycznych.
Ola Knychalska (ona/jej) – producentka i kuratorka pracująca na styku praktyk i strategii artystycznych i aktywistycznych. Zajmuje się zagadnieniem kolektywności, wzmacnianiem dyskursów i metodologii feministyczno-queerowych i antyfaszystowskich poprzez współtworzenie artystyczno-aktywistycznych, pozainstytucjonalnych oddolnych inicjatyw takich jak kolektyw Kem, Kem Szkoła, Pomada Queer Festiwal.
INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
ENG | The Open Institute is a place of creative sensibilities and artivistic practices.

Dowiedz się więcej