Grupa Sabat
“Queer as German Folk” w Gdańsku


DIAGNOZA PROBLEMU

Podjęcie przez nas naszego działania wynika przede wszystkim z trzech kwestii:

  1. Niskiej społecznej świadomości dotyczącej kultury queerowej – z przeprowadzonych przez nas rozmów z osobami mieszkającymi w Trójmieście wynika, że wiedza dotycząca samego znaczenia słowa „queer” jest praktycznie znikoma lub oparta na uogólniających stereotypach.
  2. Konsekwentnie prowadzonej przez polski rząd i sprzyjające mu media kampanii dezinformacji i nienawiści, skierowanej przeciwko polskim społecznościom queerowym.
  3. Potrzeby stworzenia przestrzeni bezpiecznej wymiany doświadczeń i budowania wspólnoty dzięki sztuce, której potencjał emancypacyjny jest od lat ustawicznie sabotowany przez światopoglądowe zawłaszczanie kolejnych instytucji przez prawicowych polityków i urzędników.

Mimo rozwoju narzędzi włączania osób o tożsamościach marginalizowanych i zwiększeniu ich widzialności w przestrzeni sztuki i polityki, mamy wrażenie, że jest to proces odbywający się jedynie w zakresie określonej, kulturowo-lewicowej bańki. Polskie społeczeństwo znajduje się obecnie w stanie wojny kulturowej, której jednym z frontów jest prawo osób queerowych do poczucia bezpieczeństwa i upodmiotowienia na własnych warunkach. Nasze działanie jest próbą stworzenia przestrzeni, która dzięki dawce merytorycznie zweryfikowanej wiedzy oraz empatycznego kontaktu twarzą w twarz w bezpiecznym otoczeniu doprowadzi być może do stworzenia nowych warunków komunikacji. Takich, dzięki którym queerowość nie będzie musiała ulegać próbom „normalizowania” na rzecz bycia akceptowaną.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

KAMPANIA
„QUEER AS GERMAN FOLK” W GDAŃSKU

Naszym działaniem jest zorganizowanie gdańskiej wersji skompletowanej przez Goethe Institut wystawy „Queer as German Folk”, śledzącej historię niemieckich oraz amerykańskich społeczności queerowych i feministycznych, oraz towarzyszących jej wydarzeń mających na celu uzupełnienie niektórych kontekstów. Wystawa goszczona jest w Mlecznym Piotrze – przestrzeni sztuki na terenie Stoczni Gdańskiej. Zdecydowaliśmy się na współpracę z MP przede wszystkim przez wzgląd na szacowane obłożenie instytucji w sezonie letnim oraz przez jego estetykę – trashową, surową – która idealnie współgra z zamysłem wystawy.

Samej wystawie towarzyszą dwie inicjatywy. Pierwszą z nich jest Żywa Biblioteka, w ramach której zainteresowane osoby odwiedzające wystawę mogą „wypożyczyć sobie” Żywe Książki – osoby reprezentujące dane społeczności queerowe. Żywe Książki – między innymi osoby agender, transpłciowe czy poliamoryczne – oferują chętnym swoje historie, których przedstawienie ma na celu dekonstrukcję popularnych stereotypów oraz nawiązanie autentycznej komunikacji w bezpiecznej przestrzeni. Co ważne, Żywa Biblioteka nie ma na celu bezpośrednio perswadować niczyich poglądów. Jest przede wszystkim miejscem podmiotowości, reprezentacji i komunikacji, które, być może, w szerszej perspektywie same w sobie zdołają wprowadzić zmianę w toku myślenia potencjalnych odwiedzających. Działanie Żywej Biblioteki uzupełnia wystawę o kontekst lokalny i wzmacnia jej interaktywność.

Drugą inicjatywą jest współorganizowany z American Corner Gdańsk „Cornerowy Klub Książki”, w ramach którego propagujemy literaturę tworzoną przez amerykańskie, queerowe osoby autorskie. Klub stanowi próbę poszerzenia kontekstów zawartych w wystawie o współczesną praktykę artystyczną.

VII EDYCJA STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY | nabór otwarty

VII EDYCJA STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY | nabór otwarty

Zapraszamy fotografki i fotografów do zgłaszania swojej twórczości do stypendium pamięci artysty.

Dowiedz się więcej